Vad är viktigt att tänka på i ett VD-avtal?

Det är viktigt att bolaget och VD:n är överens om vilka ersättningsnivåer som ska gälla och hur de ska beräknas. Pensioner och försäkringar är andra viktiga delar liksom vad som ska gälla vid en uppsägning.

Gå tillbaka