Vi har ett befintligt avtal som vi redan skrivit under men vår verksamhet har ändrats och vi vet inte om avtalet passar oss länge?

Vi kan då hjälpa er med att föreslå nya avtalsvillkor eller förändringar av befintliga. Vi kan naturligtvis även skriva ett nytt avtal om det behövs.

Skriv Avtalsgranskning
Gå tillbaka