Varför ska man inte använda mallar om andrahandsuthyrning?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur avtal om andrahandsuthyrning kan utformas. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din situation eller att mallen är juridiskt korrekt. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte för eventuella fel och brister, eller konsekvenserna därav. Genom vår tjänst får du besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i vilka alternativ som du vill ha med i ditt avtal. Du kan dessutom kostnadsfritt rådgöra med våra jurister om du känner dig osäker. 

Skriv Hyreskontrakt andrahandsuthyrning
Gå tillbaka