Skillnad på bolagsordning och kompanjonsavtal?

Alla aktiebolag har en bolagsordning. Bolagsordningen fungerar som en ram för bolagets verksamhet och innehåller bestämmelser för bolaget som sådant. Det som står i bolagsordningen om t.ex. hembud binder också utomstående som inte äger aktier i bolaget.

Ett kompanjonsavtal däremot är en intern överenskommelse mellan aktieägarna och binder enbart dessa. I ett kompanjonsavtal, även kallat aktieägaravtal, kommer delägarna överens om hur bolaget ska skötas. Bolagsordningen registreras och är offentlig medan aktieägaravtalets innehåll ofta hålls hemligt mellan parterna.

Skriv Kompanjonsavtal
Gå tillbaka