Varför ska man inte använda mallar för kompanjonsavtal?

Mallar som återfinns på internet är bara exempel på hur kompanjonsavtal kan se ut. Du kan med andra ord inte vara säker på att mallen avser just din eller övriga delägares situation. De som lägger ut mallar på internet ansvarar oftast inte heller för eventuella fel och brister i mallarna.

I vårt avtalsverktyg kommer du att besvara frågor, ta ställning till olika villkor och själv fylla i sådant som du behöver ha med i ert kompanjonsavtal. Kompanjonsavtalet skapas på så sätt utifrån förhållandena i er situation och ert företag.

Gå tillbaka