Vilken lag gäller för uppdragsförhållandet?

Till skillnad från vad som gäller vid anställningsavtal finns ingen specifik lagstiftning som reglerar uppdragsavtal/konsultavtal. I stället får ledning sökas i t.ex. köplagens bestämmelser och vad Högsta domstolen bestämmer genom sina avgöranden.

Gå tillbaka