Aktiebok - Gratis mall

 • En aktiebok är en förteckning över bolagets aktieägare och antalet aktier. Alla aktiebolag måste ha en aktiebok enligt lag. Aktiebolagets styrelse ansvarar för att en aktiebok upprättas
 • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
 • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

0 kr

Gratis mall för aktiebok

Lägg till i varukorgen

Varför aktiebok

Alla aktiebolag är skyldiga att upprätta en aktiebok enligt lag. Aktieboken måste även vara tillgänglig för allmänheten och kan vara en fysisk eller digital förteckning. En styrelse i ett aktiebolag kan riskera böter eller fängelse vid saknaden av en aktiebok.

Så här fungerar det

 • Lägg till mallen i varukorgen.
 • Mallen är kostnadsfri att ladda ner.
 • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
 • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Vad måste finnas med i en aktiebok?

 • Aktiernas nummer
 • Aktieägarnas namn, personnummer/ organisationsnummer och adress 
 • Datum när aktierna köptes
 • Information om fysiska aktiebrev utfärdats

 

Vad händer om ett bolag inte har en aktiebok?

Det kan leda till problem vid omröstning på bolagsstämman eftersom endast de aktieägare som finns med i aktieboken har rätt att rösta. Bolagets styrelse kan också få betala skadestånd om bolaget saknar aktiebok.

Kvinna arbetar vid sin dator

Aktiebok

Använd vår kostnadsfria mall för aktiebok och säkerställ att du får med alla obligatoriska uppgifter i ditt bolags aktiebok.  

500 000 användare har redan fått hjälp

Aktiebok - Gratis mall

 • Med vår kostnadsfria mall för aktiebok säkerställs att du får med alla obligatoriska uppgifter i ditt bolags aktiebok.
 • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
 • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

0 kr

Gratis mall för aktiebok

Lägg till i varukorgen