Blå bakgrundsfärg

Aktiebok - Gratis mall

 • En aktiebok är en förteckning över bolagets aktieägare och antalet aktier.
 • Alla aktiebolag måste ha en aktiebok enligt lag.
 • Aktiebolagets styrelse ansvarar för att en aktiebok upprättas.

0 kr

Gratis mall för aktiebok

Lägg till i varukorgen

Varför aktiebok

Alla aktiebolag är skyldiga att upprätta en aktiebok enligt lag. Aktieboken måste även vara tillgänglig för allmänheten och kan vara en fysisk eller digital förteckning. En styrelse i ett aktiebolag kan riskera böter eller fängelse vid saknaden av en aktiebok.

Så här fungerar det

 • Ladda ner det kostnadsfria malldokumentet för aktiebok.
 • Fyll i de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Aktiebok

Använd vår kostnadsfria mall för aktiebok och säkerställ att du får med alla obligatoriska uppgifter i ditt bolags aktiebok.  

Vad måste finnas med i en aktiebok?

 • Aktiernas nummer
 • Aktieägarnas namn, personnummer/ organisationsnummer och adress 
 • Datum när aktierna köptes
 • Information om fysiska aktiebrev utfärdats

 

Vad händer om ett bolag inte har en aktiebok?

Det kan leda till problem vid omröstning på bolagsstämman eftersom endast de aktieägare som finns med i aktieboken har rätt att rösta. Bolagets styrelse kan också få betala skadestånd om bolaget saknar aktiebok.

Så här tycker våra kunder!

Aktiebok - Gratis mall

 • En aktiebok är en förteckning över bolagets aktieägare och antalet aktier.
 • Alla aktiebolag måste ha en aktiebok enligt lag.
 • Aktiebolagets styrelse ansvarar för att en aktiebok upprättas.

0 kr

Gratis mall för aktiebok

Lägg till i varukorgen