Aktieöverlåtelseavtal

När du skriver ett aktieöverlåtelseavtal undviker du överraskningar och oklarheter vid överlåtelsen. Exempel på viktiga frågor är köpesumman, när och hur betalning och tillträde ska ske, samt vilka skyldigheter säljare och köpare har.

7990 kr

Exklusive moms.

Boka

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet. Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.

Med ett aktieöverlåtelseavtal säkerställer ni att köpare och säljare är överens om vad som gäller för hela affären.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Aktieöverlåtelseavtal

En viktig del i avtalsförhandlingarna brukar fokuseras på säljarens garantier, i den så kallade garantikatalogen. Exempel på innehåll kan vara en försäkran om att bolaget inte är i någon rättslig tvist på avtalsdagen.

Vidare bör avtalet reglera vad som ska hända om säljarens garantier brister. Ska det t ex ske avdrag på köpeskillingen eller ska köpet i sin helhet gå tillbaka?

Varför behöver du ett aktieöverlåtelseavtal?

När aktier i ett bolag förvärvas, är det viktigt att granska bolagets redovisning och alla förpliktelser som bolaget eventuellt har.

Det kan finnas skatteskulder, lämnade garantier, pensionsåtaganden, civila- eller skatterättsliga processer med mera. I sådana fall är det viktigt att säkerställa att tidigare ägare lämnar omfattande garantier på vad bolaget har för förpliktelser.

Köparen riskerar annars att få stå för kostnader som uppstått innan transaktionen genomfördes. Vid en aktieöverlåtelse övertar köparen automatiskt samtliga bolagets avtal såvida inte parterna avtalat om annat.

Är det ett krav på aktieöverlåtelseavtal?

Vid en aktieöverlåtelse brukar ett skriftligt överlåtelseavtal upprättas, vilket är att rekommendera för att säkerställa att bägge parter förstår omfattningen och innebörden av överlåtelsen.

Efter en överlåtelse ska även de nya ägarförhållandena anmälas till Skatteverket. Säljaren bör även kontrollera att ändringsanmälningar, exempelvis om ny styrelse, blivit klara hos Bolagsverket så att den nya styrelsen verkligen registrerats.

Vad är skillnaden mellan olika överlåtelseavtal?

En företagsöverlåtelse innebär att bolaget i sin helhet, inklusive samtliga rättigheter och skyldigheter, övergår till köparen.
Detta innebär att det vid aktieöverlåtelse blir viktigt för köparen att genomföra en noggrann så kallad företagsbesiktning och säkerställa att säljaren lämnar omfattande garantier avseende företagets förpliktelser.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 250 000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

7990 kr

Exklusive moms.

Boka

Aktieöverlåtelseavtal

Du som köpare kan bli ansvarig för alla fel och brister som kan finnas på grund av företagets tidigare verksamhet.

Det är därför av stor vikt att säljaren har lämnat garantier och vad som ska ske om dessa brister.