Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Allmän riskbedömning - penningtvätt - Mall

 • Med denna mall får du hjälp att göra en allmän riskbedömning gällande penningtvätt

745 kr

Mall för allmän riskbedömning - penningtvätt

Lägg till i varukorgen

Varför allmän riskbedömning - penningtvätt

Varje företag ska göra en allmän riskbedömning för att bedöma risken för att de produkter och tjänster som de erbjuder utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Företaget ska också bedöma hur stor denna risk är.

När företaget gör en allmän riskbedömning ska bland annat följande faktorer beaktas:

 • typ av produkter och tjänster som erbjuds
 • kunder och distributionskanaler
 • geografiska riskfaktorer.

Tänk på att en riskbedömning för penningtvätt ofta är komplicerad, och att det finns särskilda råd och riktlinjer för olika branscher. Sätt dig därför in i de regler som gäller innan du upprättar din allmänna riskbedömning. Det kan finnas faktorer som måste beskrivas och som inte framgår av denna mall. Kontakta Lexly vid frågor eller funderingar. 

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

 • Ladda ner malldokumentet för allmän riskbedömning - penningtvätt.
 • Fyll i de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Allmän riskbedömning - penningtvätt

Använd mallen för att göra en allmän riskbedömning - penningtvätt för ditt företag.

Vilka faktorer ingår i riskbedömningen?

Exempel på faktorer som ingår i riskbedömningen är

 • typ av produkter och tjänster som erbjuds
 • kunder och distributionskanaler
 • geografiska riskfaktorer.

Vad är riskklassificering?

Företaget ska i sin riskbedömning riskklassificera 

 • sina produkter och tjänster 
 • det geografiska området som företaget är etablerat i och verkar i 
 • vilken typ av kunder företaget har 
 • de transaktioner och distributionskanaler som kunderna använder.

Så här tycker våra kunder!

Allmän riskbedömning - penningtvätt - Mall

 • Med denna mall får du hjälp att göra en allmän riskbedömning gällande penningtvätt

745 kr

Mall för allmän riskbedömning - penningtvätt

Lägg till i varukorgen