Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Blå bakgrundsfärg

Anmälan om önskan att utöva förköp - Mall

 • Denna mall gäller när en förköpsberättigad person vill skicka en anmälan om att använda sig av sin förköpsrätt.
 • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
 • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Anmälan om önskan att utöva förköp - Mall

Lägg till i varukorgen

Varför anmälan om önskan att utöva förköp?

När ett förköpsbehåll finns i bolagsordningen innebär det att en aktieägare eller någon annan ska erbjudas att köpa en aktie innan den överlåts till en ny ägare.

Först när denne har tagit del av erbjudandet kan andra köpare komma ifråga. Aktieägare som önskar utöva förköpsrätt ska anmäla detta till bolagets styrelse.

Mallen gäller när en förköpsberättigad person vill skicka en anmälan om att denne avser att använda sig av in förköpsrätt. Mallen är enkel att fylla i och kan därefter direkt användas som anmälan.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

 • Lägg till mallen i varukorgen.
 • Mallen är kostnadsfri att ladda ner.
 • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
 • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna på ett kontor vid dator

Anmälan om önskan att utöva förköp - Mall

 • Använd vår mall när du önskar utöva förköp så undviker du att missa någon detalj i anmälan.
 • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
 • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

Vanliga frågor

Är man garanterad förköp efter anmälan är gjord?

Nej. Det är vanligt att det finns specifika krav och villkor för att få delta i förköp, till exempel att man måste vara en befintlig aktieägare eller att man måste vara kvalificerad investerare. Antalet aktier kan också vara begränsat och då sker ofta en fördelning baserat på antal aktier man har sedan tidigare.

450 000 användare har redan fått hjälp

Anmälan om önskan att utöva förköp - Mall

 • Denna mall gäller när en förköpsberättigad person vill skicka en anmälan om att använda sig av sin förköpsrätt.
 • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
 • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Anmälan om önskan att utöva förköp - Mall

Lägg till i varukorgen