Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse - Mall

  • Med denna mall kan du skriva en ansökan om samtycke för aktieöverlåtelse.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse - Mall

Lägg till i varukorgen

Om aktier omfattas av samtyckesförbehåll ska överlåtaren före överlåtelsen ansöka om samtycke för detta hos bolagets styrelse.

Om överlåtaren vill att bolaget ska anvisa någon annan förvärvare om samtycke vägras, ska detta anges i ansökan. Överlåtaren ska då även ange samtliga villkoren för överlåtelsen i ansökan.

Mallen Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse gör det enkelt för dig att skriva en ansökan.
Det finns även förslag på sådant som ska gälla om samtycke vägras av bolaget, d v s då annan förvärvare ska anvisas av bolaget.

Ansökan ska även kompletteras med en bilaga som beskriver hur överlåtelsen är tänkt att ske.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Vad kan vara skäl till att neka samtycke?

Det kan finnas olika skäl till varför styrelsen väljer att inte godkänna en ansökan om samtycke för aktieöverlåtelse. T ex kan det vara för att överlåtelsen kan innebära en risk för företaget eller för att överlåtelsen strider mot gällande regler och föreskrifter.

Vilka villkor ska tas med för en ev annan förvärvare?

Dessa villkor kan t ex innefatta priset för aktierna, betalningsvillkor och eventuella andra förutsättningar för överlåtelsen.

Överlåtaren bör också ange vilken typ av förvärvare som önskas och eventuella kriterier som förvärvaren ska uppfylla.

Kvinna arbetar vid sin dator

Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse - Mall

Med mallen får du hjälp att skriva en ansökan om samtycke för aktieöverlåtelse.

450 000 användare har redan fått hjälp

Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse - Mall

  • Med denna mall kan du enkelt skriva en ansökan om samtycke för aktieöverlåtelse.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Ansökan om samtycke - aktieöverlåtelse - Mall

Lägg till i varukorgen