Arrende och servitut

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring alla frågor som rör arrende och servitut.

2125 kr/timme

Bli uppringd kostnadsfritt

Boka

Rådgivning kring arrende och servitut

En markägare kan hyra ut sin mark eller bostäder på marken, vilket i sådana fall kallas att arrendera. Det kan vara svårt att veta vad som måste regleras i ett arrendeavtal, vem som ansvarar för vad, hur och när uppsägning kan ske samt vilka rättigheter man har. Hos oss får du rådgivning inom frågor som rör arrende och servitut. 

Så här fungerar det

  • Klicka på "Boka" och fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret.
  • Du blir uppringd kostnadsfritt och får beskriva ditt ärende.
  • Därefter blir du förmedlad till en jurist som är specialiserad på just dina frågor, och du får hjälp att gå vidare med ditt ärende.

Rådgivning kring arrende och servitut

Hos oss kan du få hjälp och rådgivning kring allt som rör servitut och arrende. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Vad händer om jordägaren säljer mark som är arrenderad?

Om en jordägare säljer sin mark så är den nya ägaren bunden av avtalet. Arrendet förblir alltså kvar på marken.  

Kan arrende gå i arv?

När det gäller jordbruksarrende måste arrendenämnden ge tillstånd för att det ska ärvas. Avtalet behöver också löpa en bestämd tid och den som ärver måste ha bra ekonomi och vara skötsam

Vad gäller för besittningsskydd vid arrende?

Vid jordbruksarrende och bostadsarrende har arrendatorn besittningsskydd. Det innebär att jordägaren inte kan säga upp arrendatorn utan anledning. Arrendet gäller så länge som är angivet i avtalet. Avtalet kan bara sägas upp om arrendatorn förbrukat sin rätt, vilket kan ske om till exempel avgiften inte betalats, arrendet blir vanvårdat och arrendatorn inte rättar sig efter att jordägaren sagt till.

Tryggt

Vi hjälper dig till en tryggare tillvaro.

Enkelt

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt.

Tillgängligt

Vi finns här när du behöver oss. På det sätt som passar dig.

Transparent

Du får alltid veta priset i förväg.

Arrende och servitut

Vi erbjuder hjälp och rådgivning kring alla typer av frågor som rör arrende och servitut. Bli uppringd kostnadsfritt och få hjälp att gå vidare med ditt ärende.

2125 kr/timme

Bli uppringd kostnadsfritt

Boka