Avsiktsförklaring samarbete - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta en gemensam avsiktsförklaring gällande ett eventuellt samarbete.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

1035 kr

Mall för avsiktsförklaring samarbete

Lägg till i varukorgen

Varför avsiktsförklaring gällande samarbete

En avsiktsförklaring (letter of intent) upprättas ofta i syfte att i framtiden ingå ett avtal mellan parterna. Avsiktsförklaringen i sig är ingen förbindelse att ingå avtal utan syftar ofta till att utreda huruvida ett avtal ska komma till stånd eller ej.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Vad är en avsiktsförklaring?

En avsiktsförklaring är en tydlig förklaring om vad man har för avsikt med ett samarbete.

Vad är ett intentionsavtal?

Det är ett avtal där parternas avsiktsförklaringar framkommer inför ett samarbete.

Kvinna arbetar vid sin dator

Avsiktsförklaring gällande samarbete

Använd mallen för avsiktsförklaring (letter of intent) gällande ett eventuellt samarbete.

500 000 användare har redan fått hjälp

Avsiktsförklaring samarbete - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta en gemensam avsiktsförklaring gällande ett eventuellt samarbete.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

1035 kr

Mall för avsiktsförklaring samarbete

Lägg till i varukorgen