Avtal om överlåtelse av inkråm - Mall

  • Denna mall hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av inkråm inklusive övertagande av skulder och fastighet.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

1554 kr

Avtal om överlåtelse av inkråm - Mall

Lägg till i varukorgen

Varför avtal om överlåtelse av inkråm

Vid en inkråmsaffär säljs vanligtvis bara företagets inkråm, det vill säga själva verksamheten, och säljaren kan därmed behålla merparten av firmans aktier, samt företagets namn (firma) och organisationsnummer.

Med denna mall kan du upprätta ett avtal om överlåtelse av inkråm inklusive övertagande av skulder och fastighet.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Vad gäller för företagets skulder och befintliga avtal?

Inkråmsaffär är den vanligaste sorten av företagsöverlåtelse och normalt står det säljande bolaget kvar som gäldenär till skulder och part i eventuellt gällande avtal.

Överlåtelse av inkråm kan dock även innefatta övertagande av skulder och fastighet och då måste bland annat en ny lagfartsavgift betalas.

Vad bör ingå i ett inkråmsöverlåtelseavtal?

Vid en inkråmsöverlåtelse bör status på samtliga tillgångar som ingår i överlåtelsen kontrolleras och fastställas. Säljaren kan ha en företagsinteckning där en del av säkerheten består av det inkråm som överlåts; kontrakt med kunder och leverantörer kan behöva skrivas om, och det behöver klargöras hur de finansiella flödena från de olika tillgångarna skall delas mellan köpare och säljare (t ex vad gäller utestående fordringar).

Det kan också vara är också vara viktigt att få till någon form av konkurrensklausul. Det är därför av största vikt för köparen att definiera exakt vad som ingår i överlåtelsen vid överlåtelsetidpunkten.

Kvinna arbetar vid sin dator

Avtal om överlåtelse av inkråm - Mall

Använd denna mall för att upprätta ett avtal om överlåtelse av inkråm inklusive övertagande av skulder och fastighet.

450 000 användare har redan fått hjälp

Avtal om överlåtelse av inkråm - Mall

  • Denna mall hjälper dig att upprätta ett avtal om överlåtelse av inkråm inklusive övertagande av skulder och fastighet.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

1554 kr

Avtal om överlåtelse av inkråm - Mall

Lägg till i varukorgen