Blå bakgrundsfärg

Begäran om samtycke behandling av personuppgifter - Mall

  • Denna mall hjälper dig att utforma en begäran om samtycke avseende behandling av personuppgifter från den registrerade, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

644 kr

Begäran om samtycke behandling av personuppgifter - Mall

Lägg till i varukorgen

Varför begäran om samtycke för behandling av personuppgifter

Ett samtycke måste vara utformat så att den registrerade har möjlighet att aktivt lämna sitt samtycke. Det ska vara ett frivilligt, specifikt, informerat och otvetydigt medgivande från hens sida om att du får behandla personuppgifter rörande honom eller henne.

Du måste säkerställa att den registrerade känner till din identitet och syftet med  behandlingen för vilken personuppgifterna är avsedda. Språket måste vara klart och tydligt när du utformar din begäran.

Om samtycke lämnas i en skriftlig förklaring som även rör andra frågor, ska din begäran om samtycke framgå på ett sätt som klart och tydligt kan särskiljas från de andra frågorna.

Tänk även på att den informationsskyldighet du har när du samlar in personuppgifter från den registrerade.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Begäran om samtycke behandling av personuppgifter - Mall

När du begär samtycke för behandling av personuppgifter är formkraven hårda för att uppfylla Dataskyddsförordningen.

450 000 användare har redan fått hjälp

Begäran om samtycke behandling av personuppgifter - Mall

  • Denna mall hjälper dig att utforma en begäran om samtycke avseende behandling av personuppgifter från den registrerade, i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

644 kr

Begäran om samtycke behandling av personuppgifter - Mall

Lägg till i varukorgen