Bolagsordning

Alla aktiebolag ska enligt lag ha en bolagsordning.

 • Bolagsordningen sätter ramarna för verksamheten och anger bland annat registrerat aktiekapital, antalet aktier, antalet styrelseledamöter, verksamhetsbeskrivning och hur kallelse till årsstämman ska se ut.
 • Man kan också reglera bestämmelser för försäljning av företaget.
 • Bolagsordningen ska registreras hos Skatteverket och är därmed en offentlig handling.

99 kr

Skriv en juridiskt korrekt bolagsordning. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget

När behövs en bolagsordning?

Bolagsordningen utgör aktiebolagets interna regelverk och sätter tillsammans med aktuell lagstiftning ramarna för företagets verksamhet.

Det finns vissa delar som måste vara med i en bolagsordning. Exempelvis företagets namn, antalet styrelseledamöter, en verksamhetsbeskrivning och det registrerade aktiekapitalet.

Kan man ändra bolagsordningen?

Ja, det går att rösta igenom ändringar på bolagsstämman. Det är till och med ett krav om ni vill ändra exempelvis följande:
 • Ändra verksamhet
 • Öka antalet styrelseledamöter eller aktier
 • Byta företagsnamn
 • Gå från privat aktiebolag till publikt

Det är alltså bra att ha för vana att alltid registrera en ny bolagsordning hos Bolagsverket. På Lexly Business kan du spara din befintliga bolagsordning och ändra där det behövs vid behov!

Så här fungerar det

 • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
 • Betala via kort, swish eller faktura.
 • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
 • Trygghetskollen - Vi erbjuder ett kostnadsfritt samtal för att säkerställa att avtalet du skrivit avser just det som du har tänkt dig.
 • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
 • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Hur går en bolagsordningsändring till?

Om ett aktiebolag ska ändra sin bolagsordning ska bolagsstämman besluta om det. Aktiebolaget ska sedan skicka in den nya bolagsordningen och ett protokoll från bolagsstämman tillsammans med en anmälan till Bolagsverket. Bolagsordningen måste vara registrerad för att få tillämpas.

För att ett beslut om ändring av bolagsordningen ska vara giltigt krävs oftast, om aktierna har lika röstvärde, att minst två tredjedelar av aktierna som företräds på stämman säger ja. För vissa ändringar av bolagsordningen krävs en högre majoritet. Regler om högre majoritet för vissa frågor kan också regleras i bolagsordningen.

Behöver bolagsordningen ändras om företaget byter verksamhetsinriktning?

Ja, bolagsordningen behöver uppdateras med den nya verksamhetsinriktningen om den inte kan anses omfattas av den befintliga.

Vad gäller när aktieägaravtalet strider mot bolagsordningen?

Bolagsordningen gäller för bolaget och gentemot tredje man medan aktieägaravtalet gäller enbart mellan delägarna. En bolagsordning äger därför företräde i förhållande till tredje man medan bestämmelserna i ett undertecknat aktieägaravtal gäller mellan delägarna oavsett om det strider mot bolagsordningen.

500 000 användare har redan fått hjälp

Bolagsordning

99 kr

Skriv en juridiskt korrekt bolagsordning. Pris ex. moms.

Skriv online
Du betalar i sista steget