Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen - Mall

  • Med denna checklista får du hjälp som arbetsgivare att följa kraven som ställs enligt visselblåsarlagen.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

741 kr

Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen - Mall

Lägg till i varukorgen

Varför checklista - arbetsgivarens ansvar enligt visselblåsarlagen

Syftet med lagen om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden (”visselblåsarlagen”) är att göra det säkert, enkelt och tryggt för arbetstagare m.fl. att rapportera om allvarliga missförhållanden hos arbetsgivaren.

Som arbetsgivare behöver du vidta flera åtgärder för att efterleva de krav som ställs enligt lagen. Vilka krav som gäller beror på hur många anställda som finns i verksamheten. Genom att ta reglerna på allvar kan du skapa trygghet för dina anställda och upptäcka oegentligheter som kan hanteras i ett tidigt skede. Samtidigt visar ni på transparens och en hög etisk standard.

Checklistan ger dig tips och råd om vilka åtgärder du behöver vidta för att efterleva visselblåsarlagens krav. Notera att denna checklista i första hand riktar sig till dig som arbetsgivare, och att förutsättningarna för skydd för arbetstagare därför endast beskrivs mycket översiktligt.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Vad innebär en visselblåsarfunktion?

Visselblåsarfunktionen innebär att alla medarbetare på ett säkert och tillgängligt sätt ska kunna påkalla uppmärksamhet kring missförhållanden på sin arbetsplats.

Det kan röra allt från lagbrott, korruption, pengatvätt  till kränkande särbehandling. Det finns även andra överträdelser utifrån Arbetsmiljölagen som omfattas.

Från den 17 dec 2023 gäller kravet på visselblåsarfunktion för både offentliga och privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Kvinna arbetar vid sin dator

Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen - Mall

Det finns mycket att vinna på att ta visselblåsarlagen på allvar. Du kan både upptäcka - och hantera - eventuella oegentligheter tidigt och samtidigt visa transparens och hög etisk standard.

450 000 användare har redan fått hjälp

Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen - Mall

  • Med denna mall får du hjälp som arbetsgivare att följa kraven som ställs enligt visselblåsarlagen.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

741 kr

Checklista - arbetsgivares ansvar enligt visselblåsarlagen - Mall

Lägg till i varukorgen