Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Checklista bolagsordning privat aktiebolag - Mall

  • Med denna mall får du hjälp genom arbetet med att upprätta en ny bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är ett börsbolag.

776 kr

Checklista bolagsordning privat aktiebolag

Lägg till i varukorgen

Varför Checklista bolagsordning?

Bolagsordningen är en obligatorisk handling i ett aktiebolag. Den innehåller företagets regler och den ska registreras hos Bolagsverket. Utan denna handling kan inte ett aktiebolag bildas. Andra uppgifter än de obligatoriska kan tas med under förutsättning att de inte strider mot aktiebolagslagen. 

I denna checklista tas punkter såsom räkenskapsår, redovisningsvaluta och aktiekapitalets storlek upp.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Ladda ner malldokumentet för checklista bolagsordning privat.
  • Fyll i de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Checklista bolagsordning privat aktiebolag

Använd checklista bolagsordning privat för att upprätta en ny bolagsordning i ett privat aktiebolag.

Vad ska finnas med i en bolagsordning?

Bolagsordningen ska bland annat innehålla företagets namn, styrelsen säte,där även bolagsstämman ska hållas, samt vilken verksamhet företaget har. Information om antalet aktier, det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet ska finnas med. Även antalet styrelseledamöter, revisorer, hur kallelsen till bolagsstämman ska ske och räkenskapsåret.

Är bolagsordningen offentlig?

Ja eftersom den skickas in och registreras i Bolagsverkets register.

Vem kan ändra i en bolagsordning?

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla.

Så här tycker våra kunder!

Checklista bolagsordning privat aktiebolag - Mall

  • Med denna mall får du hjälp genom arbetet med att upprätta en ny bolagsordning i ett privat aktiebolag som inte är börsnoterat.

776 kr

Checklista bolagsordning privat aktiebolag

Lägg till i varukorgen