Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Blå bakgrundsfärg

Checklista dataskyddsförordningen - Mall

  • Denna checklista hjälper dig att efterleva kraven enligt dataskyddsförordningen.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

904 kr

Checklista dataskyddsförordningen - Mall

Lägg till i varukorgen

Varför checklista dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen ställer krav på att du anpassar din verksamhet så att reglerna efterlevs.

Hur omfattande det arbetet är beror bland annat på vilken verksamhet du driver och vilka typer av personuppgifter du hanterar. Checklistan hjälper dig att se över särskilt viktiga frågeställningar som rör hantering av personuppgifter.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Checklista dataskyddsförordningen - Mall

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen.

Vanliga frågor

Vilka behöver följa dataskyddsförordningen?

Alla verksamheter som hanterar personuppgifter måste följa dataskyddsförordningen (GDPR). Kortfattat innebär det bland annat att ni behöver följa de grundläggande principerna, informera de registrerade om hur ni hanterar deras personuppgifter och se till att behandlingen har en rättslig grund.

Vad är syftet med dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen syftar till att ge personer tillgång till och makt över information som har registrerats om dem. Detta ställer en rad krav på företag och organisationer kring hur de hanterar personuppgifter.

450 000 användare har redan fått hjälp

Checklista dataskyddsförordningen - Mall

Det finns många olika aspekter att se över för att efterleva dataskyddsförordningens krav. Med checklistans får du hjälp att se över viktiga frågor kring hanteringen av personuppgifter.

904 kr

Checklista dataskyddsförordningen - Mall

Lägg till i varukorgen