Checklista företagsförvärv - Mall

 • Det är mycket att tänka på vid en företagsöverlåtelse och denna checklista hjälper dig genom arbetet.
 • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
 • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

904 kr

Checklista företagsförvärv - Mall

Lägg till i varukorgen

Varför checklista vid företagsöverlåtelse

Ett företagsförvärv kan ske på två sätt: inkråmsaffär (rörelsen = materiella och immateriella rättigheter köps) eller köp av aktier i företaget.

Vid en företagsöverlåtelse är det mycket att tänka på och denna checklista hjälper dig genom arbetet. Viktiga punkter att tänka på som behandlas i checklistan är bl.a. att göra en företagsanalys och preliminär värderingsmodell samt att tänka igenom vilka skattekonsekvenser förvärvet får.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

 • Lägg till mallen i varukorgen.
 • Betala via kort, swish eller faktura.
 • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
 • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Vad bör ett avtal om företagsförvärv innehålla?

Av avtalet ska det bl.a. framgå information om parterna, vilket företag som överlåts och till vilket pris.

Vidare bör framgå hur eventuella skulder som överlåts i samband med företaget ska hanteras och hur sekretess ska regleras.

Även ett eventuellt konkurrensförbud och vad som händer vid avtalsbrott och tvist bör inkluderas.

Vilka områden är viktiga att tänka på vid ett företagsförvärv?

Det finns många saker att tänka på vid ett företagsförvärv. Här är några viktiga punkter att beakta:

 1. Målsättningar: Varför vill du förvärva företaget? Vad är dina målsättningar med förvärvet?

 2. Affärsplan: Hur passar företaget in i din affärsplan? Hur tror du att förvärvet kommer att påverka din verksamhet positivt?

 3. Finansiering: Hur ska du finansiera förvärvet? Har du tillräckligt med kapital eller behöver du låna pengar?

 4. Due diligence: Gör en grundlig undersökning av företaget innan du fattar ett beslut. Se till att du har en bra förståelse för företagets verksamhet, ekonomi och marknadsposition.

 5. Avtal: Se till att du har ett välformulerat avtal som täcker alla viktiga aspekter av förvärvet, inklusive pris, finansiering, ansvar och förpliktelser.

 6. Juridisk rådgivning: Det kan vara bra att söka juridisk rådgivning innan du går vidare med förvärvet, för att säkerställa att du har täckt alla viktiga juridiska aspekter.

 7. Integration: Efter förvärvet är det viktigt att integrera företaget i din verksamhet på ett så smidigt sätt som möjligt. Planera för hur du ska integrera företagets produkter, tjänster, personal och andra resurser i din verksamhet.

Kvinna arbetar vid sin dator

Checklista företagsförvärv - Mall

Med checklista företagsförvärv får du hjälp att gå igenom alla viktiga aspekter på förvärvet.

450 000 användare har redan fått hjälp

Checklista företagsförvärv - Mall

 • Det är mycket att tänka på vid en företagsöverlåtelse och denna checklista hjälper dig genom arbetet.
 • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
 • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

904 kr

Checklista företagsförvärv - Mall

Lägg till i varukorgen