Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist - med kollektivavtal - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta en förhandlingsframställan vid uppsägning på grund av arbetsbrist när kollektivavtal finns.

520 kr

Mall för förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist - med kollektivavtal

Lägg till i varukorgen

Varför förhandlingsframställan vid uppsägning p g a arbetsbrist?

Arbetsgivaren är skyldig att göra en förhandlingsframställan till en arbetstagarorganisation om en arbetstagare som ska sägas upp är ansluten till en organisation. Mallen hjälper dig att upprätta denna förhandlingsframställan när kollektivavtal finns. 

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Ladda ner malldokumentet för förhandlingsframställan vid uppsägning p g a arbetsbrist.
  • Fyll i de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Förhandlingsframställan vid uppsägning p g a arbetsbrist

Använd mallen för att upprätta en förhandlingsframställan vid uppsägning p g a arbetsbrist

När är arbetsgivaren skyldig att förhandla med facket?

Till exempel innan beslut om en viktigare förändring av sin verksamhet, arbets- eller anställningsförhållanden.

Så här tycker våra kunder!

Förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist - med kollektivavtal - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta en förhandlingsframställan vid uppsägning på grund av arbetsbrist när kollektivavtal finns.

520 kr

Mall för förhandlingsframställan uppsägning p g a arbetsbrist - med kollektivavtal

Lägg till i varukorgen