Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Kallelse årsstämma ansamlad förlust - Mall

  • Med denna mall kan du upprätta en kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att behandla.
  • Mallen är avsedd för privata aktiebolag.

520 kr

Mall för kallelse till årsstämma med ansamlad förlust

Lägg till i varukorgen

Varför kallelse för årsstämma med ansamlad förlust

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 

Denna mall består av en förskriven kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att disponera. Mallen innehåller även förslag om ny bolagsordning. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Ladda ner malldokumentet för kallelse årsstämma ansamlad förlust
  • Fyll i de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Kallelse årsstämma med ansamlad förlustAnvänd mallen för att upprätta en kallelse till årsstämma med ansamlad förlust.

Använd mallen för att upprätta en kallelse till årsstämma med ansamlad förlust.

Hur kallar man till bolagsstämma?

Det är styrelsen som ska kalla till en bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen.

Vad ska ingå i en kallelse till årsstämma?

En kallelse till årsstämma innehåller tid och plats för stämman, förslag på dagordning, huvudsakligt innehåll i varje förslag samt information om aktieägarnas rätt att delta på stämman.

Så här tycker våra kunder!

Kallelse årsstämma ansamlad förlust - Mall

  • Med denna mall kan du upprätta en kallelse till en årsstämma som har en ansamlad förlust att behandla.
  • Mallen är avsedd för privata aktiebolag.

520 kr

Mall för kallelse till årsstämma med ansamlad förlust

Lägg till i varukorgen