Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel - Mall

  • Med denna mall kan du upprätta en kallelse till en årsstämma som har vinstmedel att disponera
  • Mallen är avsedd för privata aktiebolag

520 kr

Mall för kallelse till årsstämma med disponibla vinstmedel

Lägg till i varukorgen

Varför kallelse för årsstämma med disponibla vinstmedel

Enligt 7 kap. 24 § ABL måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. 

Denna mall består av en förskriven kallelse till en årsstämma som har vinstmedel att disponera. Mallen innehåller ett förslag på hur vinstmedlen ska disponeras, och även ett förslag till ny bolagsordning. Kallelsen kan enkelt kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Ladda ner malldokumentet för kallelse årsstämma disponibla vinstmedel
  • Fyll i de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Kallelse årsstämma med disponibla vinstmedel

Använd mallen för att upprätta en kallelse till årsstämma med disponibla vinstmedel.

Hur kallar man till bolagsstämma?

Det är styrelsen som ska kalla till en bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen.

Vad ska ingå i en kallelse till årsstämma?

En kallelse till årsstämma innehåller tid och plats för stämman, förslag på dagordning, huvudsakligt innehåll i varje förslag samt information om aktieägarnas rätt att delta på stämman.

Så här tycker våra kunder!

Kallelse årsstämma disponibla vinstmedel - Mall

  • Med denna mall kan du upprätta en kallelse till en årsstämma som har vinstmedel att disponera
  • Mallen är avsedd för privata aktiebolag

520 kr

Mall för kallelse till årsstämma med disponibla vinstmedel

Lägg till i varukorgen