Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Blå bakgrundsfärg

Kallelse extra bolagsstämma - Ny bolagsordning - Mall

  • Med denna mall kan du utforma en kallelse till en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om ny bolagsordning.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Mall för Kallelse extra bolagsstämma - Ny bolagsordning

Lägg till i varukorgen

Varför kallelse extra bolagsstämma ny bolagsordning?

Enligt lag måste en kallelse till en extra bolagsstämma utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Om frågan om att ändra bolagsordningen ska behandlas ska kallelsen dock utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman.

Denna mall består av en förskriven kallelse till en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om ny bolagsordning. Kallelsen kan kompletteras med egen information för att sedan skickas ut till aktieägarna.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Kallelse extra bolagsstämma - Ny bolagsordning

Använd mallen för Kallelse extra bolagsstämma - ny bolagsordning för att skicka ut till aktieägarna.

Vanliga frågor

Hur kallar man till extra bolagsstämma?

Det är styrelsen som ska kalla till en extra bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen.

Vad ska ingå i en kallelse till extra bolagsstämma?

Med kallelsen ska information om vad som ska behandlas på stämman lämnas,  exempelvis i form av ett förslag till dagordning.

450 000 användare har redan fått hjälp

Kallelse extra bolagsstämma - Ny bolagsordning - Mall

  • Med denna mall kan du utforma en kallelse till en extra bolagsstämma som ska fatta beslut om ny bolagsordning.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Mall för Kallelse extra bolagsstämma - Ny bolagsordning

Lägg till i varukorgen