Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning - Mall

  • Med denna mall kan du upprätta en kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om utdelning tas.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Mall för kallelse extra bolagsstämma - Utdelning

Lägg till i varukorgen

Varför kallelse extra bolagsstämma - Utdelning?

En kallelse till en extra bolagsstämma om utdelning ska skickas ut till aktieägarna tidigast sex och senast två veckor före stämman ska hållas.

Beslut om vinstutdelning som tas vid extra bolagsstämma kallas efterutdelning. Efterutdelningen ska anmälas till Bolagsverket.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Hur kallar man till extra bolagsstämma?

Det är styrelsen som ska kalla till en extra bolagsstämma på det sätt som står i bolagsordningen.

Vad ska ingå i en kallelse till extra bolagsstämma?

Med kallelsen ska information om vad som ska behandlas på stämman lämnas exempelvis i form av ett förslag till dagordning.

Kvinna arbetar vid sin dator

Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning

Använd mallen för kallelse extra bolagsstämma - utdelning för att skicka ut till aktieägarna.

450 000 användare har redan fått hjälp

Kallelse extra bolagsstämma - Utdelning - Mall

  • Med denna mall kan du upprätta en kallelse till en extra bolagsstämma där beslut om utdelning tas.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Mall för kallelse extra bolagsstämma - Utdelning

Lägg till i varukorgen