Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Kallelse styrelsemöte - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att utforma en kallelse till ett styrelsemöte i ett aktiebolag med två till tio personer kallade till mötet.

520 kr

Mall för kallelse styrelsemöte

Lägg till i varukorgen

Varför kallelse styrelsemöte

I företagets arbetsordning anges hur många och när i tiden styrelsemöten ska vara. Dessutom anges hur långt i förväg kallelsen med förslag till dagordning och underlag för ärenden ska finnas aktieägarna tillhanda. 

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Ladda ner malldokumentet för kallelse till styrelsemöte.
  • Fyll i de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Kallelse styrelsemöte

Använd mallen för att kalla till styrelsemöte i ett aktiebolag.

Vilka uppgifter ska en kallelse innehålla?

En kallelse innehåller bland annat tid och plats för mötet och förslag på dagordning.

Hur kallar man till ett extra styrelsemöte?

Det är ordföranden som ser till att sammanträden hålls när det behövs, men om vd eller någon styrelsemedlem vill sammankalla styrelsen måste detta göras.

Så här tycker våra kunder!

Kallelse styrelsemöte - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att utforma en kallelse till ett styrelsemöte i ett aktiebolag med två till tio personer kallade till mötet.

520 kr

Mall för kallelse styrelsemöte

Lägg till i varukorgen