Erbjudande: Prova Lexly Business i 30 dagar. Get your free trial här >>>

Blå bakgrundsfärg

Medarbetarsamtal - Mall

  • Med detta samtalsunderlag får du hjälp med viktiga frågeställningar att täcka i ett utvecklingssamtal
  • Inkluderar information om vad du som chef bör tänka på kring varje del av samtalet

585 kr

Mall för medarbetarsamtal

Lägg till i varukorgen

Varför medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal även kallat utvecklingssamtal eller planeringssamtal ligger i såväl arbetsgivarens som arbetstagarens intresse. Syftet med medarbetarsamtalet är att utveckla medarbetaren, men också att förbättra företagets arbetsmiljö och organisation. Både den anställdes och företagets behov ska styra vilken typ av utveckling ni fokuserar på.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Ladda ner mallen för medarbetarsamtal.
  • Fyll i de uppgifter som är aktuella för medarbetarsamtalet.
Kvinna arbetar vid sin dator

Samtalsunderlag utvecklingssamtal

Använd samtalsunderlaget när du ska förbereda ett utvecklingssamtal med en av era anställda

Vad ska ingå i ett medarbetarsamtal (även kallat utvecklingssamtal)?

Frågeställningar som bör ingå är medarbetarens arbetsuppgifter och utveckling, mål och handlingsplan samt en utvärdering av året som gått. Även andra arbetsrelaterade frågor som arbetsmiljö, trivsel, hälsa och stress bör ingå.

Så här tycker våra kunder!

Medarbetarsamtal - Mall

  • Med detta samtalsunderlag får du hjälp med viktiga frågeställningar att täcka i ett medarbetarsamtal.
  • Inkluderar information om vad du som chef bör tänka på kring varje del av samtalet.

585 kr

Mall för medarbetarsamtal

Lägg till i varukorgen