Offert

En offert är ett dokument som skickas mellan företag för att erbjuda varor eller tjänster. I offerten specificeras varan eller tjänsten och vilka villkor som ska gälla mellan företagen i en rad olika situationer.

Skriv online

99 kr

Med Jurist

1990kr

99 kr

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt offert

Skriv online
Du betalar i sista steget

1990 kr

Boka
Gratis inledande samtal

Varför offert?

Offerten är oftast det som lägger grunden till hela förhållandet med kunden när denne har bekräftat och accepterat offerten. Det är därför bra att skriva tydligt vad som ska gälla för köpet.

Det som inte skrivs in i offerten eller bestäms på annat sätt bestäms i annat fall av köplagen. I offerten kan t ex regleras vad som ska gälla vid fel på varan, villkor vid leveransförseningar, nivå på dröjsmålsränta vid försenad betalning m m.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 14 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.
Offert

Offert

En offert gäller under skälig tid, om det inte angivits hur länge det ska gälla.

Vad som anses vara skälig tid varierar från bransch till bransch, i färskvarubranschen är till exempel tiden kortare än i många andra, då priset på varorna kan förändras snabbt.

Vad är viktigt att ha med i en offert?

Det man ska ha med sig när man skriver en offert är att det oftast är denna som ligger till grund för hela förhållandet med kunden efter att kunden bekräftat och accepterat offerten.

Det är därför bra om man skriver in så mycket bestämmelser som möjligt för vad som ska gälla för köpet. Det som inte skrivs in i offerten eller bestäms på annat sätt mellan parterna bestäms istället av köplagen. Ofta är köplagens bestämmelser inte något som varken köpare eller säljare vill gå efter men vid en tvist utan klara bestämmelser mellan parterna kommer dessa regler att användas ändå. 

Tänk därför på att reglera vad som ska hända om köparen upptäcker fel i varan, om säljaren levererar varan försent, om köparen inte betalar i tid, om dröjsmålsränta ska utgå vid betalningsförsening och så vidare. Alla dessa frågor tas upp när du skriver en offert med vårt onlineverktyg.

Så här tycker våra nöjda kunder!

Offert

När du utfärdar en tydlig offert underlättar du att relationen med kunden blir så bra som möjligt. När ni är överens om vad som ska hända i olika situationer minskar även risken för onödiga konflikter.

Skriv online

99 kr

Med Jurist

1990kr

99 kr

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt offert

Skriv online
Du betalar i sista steget

1990 kr

Boka
Gratis inledande samtal