Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Offertmall

  • Med en offertmall säkerställer du en enhetlig struktur för dina offerter och att du inte glömmer någon viktig uppgift.
  • När båda parter är överens om villkoren minskar risken för onödiga konflikter längre fram.

Skriv online
99 kr
Prata med jurist
0 kr

99 kr

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt offert

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 2990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte

Varför offert?

Offerten är oftast det som lägger grunden till hela förhållandet med kunden när denne har bekräftat och accepterat offerten. Det är därför bra att skriva tydligt vad som ska gälla för köpet.

Det som inte skrivs in i offerten eller bestäms på annat sätt bestäms i annat fall av köplagen. I offerten kan t ex regleras vad som ska gälla vid fel på varan, villkor vid leveransförseningar, nivå på dröjsmålsränta vid försenad betalning m m.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation. Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal kan laddas ner direkt och sparas även på Mina sidor.
  • Behöver du göra en justering i ditt avtal? Du har alltid 30 dagars kostnadsfri ändringsrätt.
  • Det viktigaste för oss är nöjda kunder, därför erbjuder vi en Nöjd kund-garanti.

Vanliga frågor

Vad är viktigt att ha med i en offert?

Det man ska ha med sig när man skriver en offert är att det oftast är denna som ligger till grund för hela förhållandet med kunden efter att kunden bekräftat och accepterat offerten.

Det är därför bra om man skriver in så mycket bestämmelser som möjligt för vad som ska gälla för köpet. Det som inte skrivs in i offerten eller bestäms på annat sätt mellan parterna bestäms istället av köplagen. Ofta är köplagens bestämmelser inte något som varken köpare eller säljare vill gå efter men vid en tvist utan klara bestämmelser mellan parterna kommer dessa regler att användas ändå. 

Tänk därför på att reglera vad som ska hända om köparen upptäcker fel i varan, om säljaren levererar varan försent, om köparen inte betalar i tid, om dröjsmålsränta ska utgå vid betalningsförsening och så vidare. Alla dessa frågor tas upp när du skriver en offert med vårt onlineverktyg.

En grupp anställda har ett möte

Offert

En offert gäller under skälig tid, om det inte angivits hur länge det ska gälla.

Vad som anses vara skälig tid varierar från bransch till bransch, i färskvarubranschen är till exempel tiden kortare än i många andra, då priset på varorna kan förändras snabbt.

450 000 användare har redan fått hjälp

Offertmall

  • När du utfärdar en tydlig offert underlättar du att relationen med kunden blir så bra som möjligt.
  • När ni är överens om vad som ska hända i olika situationer minskar även risken för onödiga konflikter.
Skriv online
99 kr
Prata med jurist
0 kr

99 kr

På 10 min skriver du en juridiskt korrekt offert

Skriv online
Du betalar i sista steget

Pris vid avtal skrivet av jurist 2990 kr

Gratis inledande samtal med jurist via telefon eller videomöte. Inget köpkrav.

Boka gratis möte