Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Blå bakgrundsfärg

Policy mot penningtvätt - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta en policy för företagets förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

585 kr

Mall för policy mot penningtvätt

Lägg till i varukorgen

Varför policy mot penningtvätt

Denna policy är för anställda inom företaget och syftar till att beskriva de åtgärder som företaget ska genomföra för att förhindra att verksamheten utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Policyn är baserad på penningtvättslagens bestämmelser och Finansinspektionens allmänna råd. Ta del av policyn för att underlätta ditt förebyggande arbete. 

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Penna och anteckningsblock på ett skrivbord

Policy mot penningtvätt

Använd mallen för att upprätta en policy mot penningtvätt för ditt företag.

Vanliga frågor

Vad ska en policy mot penningtvätt innehålla?

En policy mot penningstvätt ska bland annat innehålla regler om vad som avses med ett riskbaserat förhållningssätt, riskbaserade rutiner, kundkännedom, uppgifts- och granskningsskyldighet samt utbildning och skydd av anställda.

450 000 användare har redan fått hjälp

Policy mot penningtvätt - Mall

Med denna mall får du hjälp att upprätta en policy för företagets förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

585 kr

Mall för policy mot penningtvätt

Lägg till i varukorgen