Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

Blå bakgrundsfärg

Protokoll styrelsemöte brf - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta ett protokoll för ett styrelsemöte i en bostadsrättsförening.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

481 kr

Protokoll styrelsemöte brf - Mall

Lägg till i varukorgen

Vid styrelsesammanträden ska det föras protokoll. Beslut som fattats av styrelsen ska antecknas i protokollet.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren och justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet, samt av ytterligare en ledamot som styrelsen har utsett.

Om VD eller styrelseledamöter har en avvikande mening har de rätt att få detta antecknat till protokollet.

Styrelsens protokoll ska föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Protokoll styrelsemöte brf - Mall

Alla styrelsemöten ska protokollföras och justeras.

Med denna mall får du hjälp att upprätta ett protokoll för ett styrelsemöte i en bostadsrättsförening.

450 000 användare har redan fått hjälp

Protokoll styrelsemöte brf - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta ett protokoll för ett styrelsemöte i en bostadsrättsförening.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

481 kr

Protokoll styrelsemöte brf - Mall

Lägg till i varukorgen