Provanställningsavtal

Provanställningsavtalet är ett alternativ för en arbetsgivare som vill se prov på arbetstagarens kvalifikationer, d.v.s. att denne är rätt person för jobbet.

1995 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt provanställningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Varför provanställnings­avtal?

Har arbetsgivaren och arbetstagaren inte kommit överens om hur anställningen ska se ut är det alltid automatiskt en tillsvidareanställning (fast anställning).

För en arbetsgivare är det därför bra att ha ett skriftligt avtal för att undvika eventuella konflikter.

Så här fungerar det

  • Svara på frågor som rör din situation.
  • Utifrån dina svar skapar vi ett skräddarsytt avtal.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Ditt avtal skickas direkt till din e-post.

Provanställningsavtal

Arbetsgivaren måste ta hänsyn till arbetsrättsliga lagar som exempelvis slår fast den anställdes rätt till semester, semestersättning och tider för uppsägning. Om arbetsgivaren är bunden till kollektivavtal måste även detta respekteras.

En provanställning är en tidsbegränsad anställningsform, som maximalt kan pågå i sex månader, vilket ger möjlighet att bedöma arbetstagarens kvalifikationer.

Anställningsvillkor som är olämpliga eller oskäliga kan komma att förklaras ogiltiga av domstol.

Skriv online

Vad gäller kring uppsägning vid en provanställning?

Du har möjlighet att anställa en person i upp till sex månader för att kunna göra en utvärdering och därefter ta ställning till om du vill tillsvidareanställa personen. Viktigt att tänka på är att anställningen automatiskt övergår i en tillsvidareanställning om personen i fråga inte sagts upp.

Båda parter har rätt att avbryta anställningen när som helst under tiden. Men det får inte vara av en diskriminerande anledning, till exempel att arbetstagaren är gravid.

Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga när det passar dig, på ett sätt som passar dig

Enkelhet

Vi förklarar juridiken på ett begripligt sätt

Fast pris

Hos oss får du alltid veta kostnaden i förväg

Över 250 000 nöjda kunder

Att skapa värde för våra kunder är vår passion

1995 kr

På 15 min skriver du ett juridiskt korrekt provanställningsavtal

Skriv online
Du betalar i sista steget

Provanställningsavtal

Provanställning ger möjlighet för arbetstagaren att visa sina kvalifikationer och arbetsgivaren möjlighet att bedöma dem.

Avtalet säkrar att båda parter är överens om villkoren.