Röstlängd från bolagsstämma - Mall

  • Med denna mall kan du enkelt upprätta en röstlängd från bolagsstämman.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

520 kr

Röstlängd från bolagsstämma - Mall

Lägg till i varukorgen

Varför röstlängd från bolagsstämma

Vid röstning på en bolagsstämma ska en röstlängd upprättas enligt lagen.

I röstlängden förtecknas närvarande aktieägare samt ombud för aktieägare, med uppgift om hur många aktier och röster var och en företräder. Röstlängden ska godkännas av bolagsstämman och bifogas till protokollet.

I denna mall finns en tabell där varje aktieägare och dennes innehav av aktier och röster enkelt kan fyllas i.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Varför behövs en röstlängd?

Röstlängden används för att avgöra vilka beslut som fattas på bolagsstämman, eftersom vissa beslut kräver en viss majoritet av rösterna för att kunna fattas.

Kvinna arbetar vid sin dator

Röstlängd från bolagsstämma - Mall

Använd denna mall för att enkelt upprätta en röstlängd från bolagsstämman.

450 000 användare har redan fått hjälp

Röstlängd från bolagsstämma - Mall

  • Med denna mall kan du enkelt upprätta en röstlängd från bolagsstämman.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

520 kr

Röstlängd från bolagsstämma - Mall

Lägg till i varukorgen