Blå bakgrundsfärg

Styrelseprotokoll - Gratis mall

 • Förutom att skapa tydlighet och ordning över vilka beslut som fattas vid ett styrelsemöte så är det också styrelsens skyldighet att föra protokoll för aktiebolag.
 • Alla styrelseprotokoll ska föras i en nummerföljd och vara numrerade. 

0 kr

Gratis mall för styrelseprotokoll

Lägg till i varukorgen

Varför styrelseprotokoll

Förutom att aktiebolag skyldiga att föra protokoll enligt lag så utgör det också viktig dokumentation för framtiden. Till exempel kan det vara viktigt för framtida investerare att ta del av vilka beslut som tagits.

Så här fungerar det

 • Ladda ner det kostnadsfria malldokumentet för styrelseprotokoll
 • Fyll i de uppgifter som är aktuella för styrelsemötet i ditt bolag.

Vad måste finnas med i ett styrelseprotokoll?

 • Datum för styrelsemötet.
 • Vilka ledamöter som varit närvarande vid mötet.
 • Val av ordförande.
 • Eventuellt val av vilken styrelseledamot som ska vara justerare (justerare väljs endast om styrelsen består av fler än en ledamot).
 • De beslut som styrelsen tar under mötet.
 • Underskrifter av ordförande och eventuell justerare.

Är styrelseprotokoll offentliga?

Styrelseprotokoll är inte offentliga handlingar och det finns inte heller något krav på att styrelseprotokollet ska skickas till bolagsmän, medlemmar eller aktieägare.

Hur länge ska styrelseprotokoll sparas?

Alla protokoll skall förvaras på ett tryggt sätt och arkiveras för evigt. Det finns inga krav på att protokoll ska makuleras efter tio år enligt reglerna för räkenskapsmaterial. 

Så här tycker våra kunder!

Styrelseprotokoll - Gratis mall

 • Förutom att skapa tydlighet och ordning över vilka beslut som fattas vid ett styrelsemöte så är det också styrelsens skyldighet att föra protokoll för aktiebolag.
 • Alla styrelseprotokoll ska föras i en nummerföljd och vara numrerade. 

0 kr

Gratis mall för styrelseprotokoll

Lägg till i varukorgen