Turordningslista vid arbetsbrist - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta en turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter köp får du tillgång till mallen.

520 kr

Mall för turordningslista vid arbetsbrist

Lägg till i varukorgen

Varför turordningslista vid arbetsbrist 

Arbetsbrist kan föreligga på grund av ekonomiska, organisatoriska eller tekniska skäl. Företagets driftsenheter ska upprätta en turordningslista som specificerar i vilken ordning som arbetstagare kan sägas upp.

Använd mallen för att fylla i de personer som ska vara med på turordningslistan.

Observera att företag med högst tio arbetstagare har rätt att undanta högst två personer från turordningslistan. I övrigt gäller sist in först ut-regeln för de anställda som har tillsvidareanställning. Det är den sammanlagda anställningstiden inom företaget eller koncernen som gäller. 

Det finns fler regler som bör tas hänsyn till vid upprättandet av listan, så kontakta gärna Lexly vid frågor.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.

Vanliga frågor

Vad innebär turordningskrets?

Turordningskrets är en eller flera grupper som de anställda delas in i vid uppsägning på grund av arbetsbrist. För varje turordningskrets gör arbetsgivaren en turordningslista.

Vilka personer omfattas inte av LAS?

Exempel på personer som inte omfattas av LAS är anställda i företagsledande ställning eller som tillhör arbetsgivarens familj.

Kvinna arbetar vid sin dator

Turordningslista vid arbetsbrist

Använd mallen för att upprätta en turordningslista vid arbetsbrist.

450 000 användare har redan fått hjälp

Turordningslista vid arbetsbrist - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att upprätta en turordningslista vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

520 kr

Mall för turordningslista vid arbetsbrist

Lägg till i varukorgen