Blå bakgrundsfärg

Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att utforma en uppsägning av en anställd p g a personliga förhållanden.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

520 kr

Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden - Mall

Lägg till i varukorgen

Varför uppsägning av anställd p g a personliga förhållanden

Arbetsgivaren måste ha sakligt grundande skäl vid en uppsägning. Om det kan anses skäligt att kräva att arbetsgivaren ger arbetstagaren ett annat arbete anses uppsägningen inte vara sakligt grundad.

Om den anställde har misskött sitt arbete grovt, till exempel genom illojalitet, samarbetsproblem eller misskötsamhet kan en uppsägning ske.

Om arbetsgivaren känt till personliga omständigheter mer än två månader och då inte underättat arbetstagaren om detta får en uppsägning inte baseras enbart på omständigherna som arbetsgivaren känt till.

En uppsägning ska ske skriftligen och lämnas till arbetstagaren personligen.

Denna mall tillhandahålls i samarbete med DokuMera och är kvalitetssäkrad av Lexlys jurister.

Så här fungerar det

  • Lägg till mallen i varukorgen.
  • Betala via kort, swish eller faktura.
  • Efter genomförd nedladdning får du direkt tillgång till din mall genom att logga in på Mina sidor.
  • Fyll i mallen med de uppgifter som är aktuella för ditt bolag.
Kvinna arbetar vid sin dator

Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden - Mall

Vid en uppsägning av personliga skäl är det viktigt att flera formkrav är uppfyllda.

450 000 användare har redan fått hjälp

Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden - Mall

  • Med denna mall får du hjälp att utforma en uppsägning av en anställd p g a personliga förhållanden.
  • Mallen är kvalitetssäkrad av erfarna jurister.
  • Direkt efter nedladdning får du tillgång till mallen.

520 kr

Uppsägning av anställd pga personliga förhållanden - Mall

Lägg till i varukorgen