Testa Lexly Business gratis i 30 dagar - Kom igång direkt 🙌

En rad med arbetsplatser försedda med datorer och kontorstillbehör

Jobba hemma – rättigheter och skyldigheter

Rätt att jobba hemma?

Många kan känna oro över att återgå till att jobba på kontoret igen. Kanske är de rädda för smitta, det kan ta emot att åka kollektivt igen. Kanske funderar de på om kollegerna är vaccinerade eller inte, vilket man inte kan kräva att få veta. Andra har upptäckt att det varit toppen att jobba hemifrån och vill gärna fortsätta med det. Inget av detta ger dock den anställda rätten att fortsätta jobba hemifrån.

Specificerad arbetsplats

Står det i anställningsavtalet att arbetet ska utföras i arbetsgivarens lokaler, är det detta som gäller. Om den anställda ändå vägrar att komma till kontoret, gör hen sig skyldig till misskötsamhet. Det innebär att den anställde bryter mot anställningsavtalet. En anställd som vägrar att arbeta på den plats som arbetsgivaren bestämt gör sig skyldig till arbetsvägran, vilket är en grund till att få en varning. Det kan även vara skäl till uppsägning.

Var utfördes arbetet tidigare?

Om arbetsplatsen inte är specificerad i anställningsavtalet: kom ni muntligen överens om var arbetet skulle utföras i samband med anställningen? Muntliga överenskommelser mellan arbetsgivare och anställda är lika giltiga som skriftliga och ska följas. Och var utfördes arbetet innan pandemin? Var det på kontoret, är det där arbetet ska utföras även i fortsättningen.

Den anställdes skyldigheter

Dina anställda har lojalitetsplikt mot dig. Den innebär att de ska utföra sitt arbete utifrån vad som ligger i ditt intresse, inte sina egna. Det innebär även att en anställd ska undvika situationer där hen riskerar att vara illojal mot eller skada sin arbetsgivare. Om du som leder och fördelar arbetet anser att företaget tar skada om anställda inte utför arbetet på kontoret, så ska de jobba på kontoret.

Ditt ansvar som arbetsgivare

Som arbetsgivare ska du se till att dina anställda har en säker och trygg arbetsmiljö. I det ingår bl.a. att förebygga smittspridning på jobbet. Du ska alltså se till att det går att hålla distans, undersöka om det finns behov av personlig skyddsutrustning med mera. Kort sagt: försäkra dig om att dina anställda känner sig trygga och bekväma med att vara på arbetsplatsen.

Tips efter coronarestriktionerna

  • Var beredd på att någon av dina anställda kanske inte vill komma tillbaka till kontoret. Fråga vad det beror på, det kan finnas andra anledningar som inte hänger ihop med Corona.

  • Kan du tänka dig att kompromissa? Kanske låta de som är oroliga jobba några dagar hemifrån i veckan under en övergångsperiod?

  • Ta lärdom! Samla dina anställda och ta del av deras erfarenheter av att arbeta hemifrån. Kanske kan det komma något mycket gott ur detta för ditt företag.

  • Kanske behöver du se över dina anställningsavtal? Hos Lexly kan du på 15 minuter skriva ett korrekt juridiskt anställningsavtal.

Juridisk rådgivning via videomöte

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom alla typer av tvister. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Våra jurister tar hand om hela processen och finns endast ett samtal bort om du har frågor eller funderingar.

Kontakta jurist