Tvist - Företag

Vad händer när kunden inte betalar?

En kvinna befinner sig i en lokal som är under konstruktion

Utebliven betalning

När du upptäcker att en kund inte betalat, ska du först och främst skicka en betalningspåminnelse. Det kan många gånger räcka för att du ska få dina pengar. Du har rätt att ta ut en påminnelseavgift på upp till 60 kronor för detta. Handlar det om större summor kanske du och kunden kommer överens om en avbetalningsplan - då kan du ta ut ytterligare 170 kronor.

Det vanliga är att man ger en privatperson 14 eller 30 dagar vilket bestäms innan köp. Är det en myndighet eller företag ska de betala inom trettio dagar. 

Kom ihåg betalningsvillkoren

Som företagare har du alltid rätt att ta ut dröjsmålsränta, men när du säljer till privatpersoner kan den förhandlas bort. För att undvika diskussioner med kunden i ett senare läge är det därför viktigt att specificera betalvillkor som kredittid, dröjsmålsränta, påminnelseavgifter och förfallodatum på både offerter och i kundavtal.

Räkna ut dröjsmålsränta

Dröjsmålsräntan beräknas på faktureringsbeloppet (inkl. moms) och kan inte räknas på andra belopp som uppstår som faktureringsavgift, påminnelseavgift och inkassoavgift. Dröjsmålsräntan kan räknas ut från dagen då förfallodatumet träder i kraft. Om ni inte avtalat om dröjsmålsränta går det att räkna ut den i efterhand genom att summera den aktuella referensräntan med 8 procent. Den aktuella referensräntan hittar du på Riksbankens hemsida.

Läs mer om tvister

Ta hjälp av inkassoföretag

Om kunden inte betalar trots att du skickat betalningspåminnelser, kan du ta hjälp av ett inkassoföretag för att få in betalningen. Du rätt att ta ut 180 kronor i avgift om du skickar ett inkassokrav.

12 punkter som inkassobrevet ska innehålla: 
 1. Ditt namn
 2. Anledning för fordran.
 3. Belopp inklusive moms.
 4. Räntebeloppet
 5. Hur räntan är beräknad
 6. Övriga kostnader som påminnelseavgift
 7. Tid för att bestrida eller betala, vanligen åtta dagar
 8. Betalningsuppgifter 
 9. Kontaktuppgifter till dig
 10. Vad som kommer hända om inte betalning sker.
 11. Kundens namn och/eller bolag
 12. Datum

 

Betalningsföreläggande hos Kronofogden

Om du inte får betalt i detta läge kan du ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Blanketten finns att hitta på Kronofogdens hemsida. Ansökan om betalningsföreläggande sker via e-legitimering på Kronofogdens hemsida eller via post. Vid ansökan tillkommer en avgift på 300 kr, men du kan begära ersättning för denna kostnad.

När du skickat in din ansökan måste din kund delges och bekräfta att den tagit del av betalningsföreläggandet innan Kronofogden börjar driva in skulden. Du kan under vissa omständigheter delge betalningsföreläggandet själv, så kallat partsdelgivning. Det får dock inte medföra stora merkostnader för den som är betalningsskyldig. Kronofogdemyndigheten avgör om partsdelgivning är lämpligt.

Väljer mottagaren i något läge att bestrida betalningsansvar, oavsett om det görs efter faktura, påminnelse, inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande, är man som fordringsägare förhindrad att driva fordran via inkasso eller kronofogdemyndighet. Istället måste fordringsägaren stämma för betalning i domstol som ska reda ut den tvistiga fordran.

Önskar du fortsätta driva processen och din fordran totalt överstiger ett halvt prisbasbelopp, kommer allmän domstol att ta över ärendet som då behandlas precis som ett vanligt tvistemål. Om fordran är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer målet istället att handläggas i domstol som ett förenklat tvistemål där du inte får ersättning för dina ombudskostnader även om du vinner målet.

Läs mer om rättegångsprocess, vad som gäller vid olika prisbasbelopp m.m.

Direkt till domstol om kunder bestrider

Väljer kunden i något läge att bestrida betalningsansvar, oavsett om det görs efter faktura, påminnelse, inkassokrav eller ansökan om betalningsföreläggande, kan du inte fortsätta att driva fordran själv. I stället måste du stämma kunden i domstol som då får reda ut tvisten.

Om du vill fortsätta driva processen och din fordran totalt överstiger ett halvt prisbasbelopp, tar en allmän domstol över ärendet och behandlar det precis som ett vanligt tvistemål. Om fordran är lägre än ett halvt prisbasbelopp kommer målet istället att handläggas i domstol som ett förenklat tvistemål. Då får du inte ersättning för dina ombudskostnader även om du vinner målet. Bevisbördan ligger helt på dig: du måste alltså bevisa att du har en fordran på kunden.

Var proaktiv!

Genom att ange tydliga villkor på fakturor samt i offerter och avtal kan du slippa många bekymmer. Se till att få med information om:
- Förfallodatum
- Hur många dagar kunden har på sig att betala
- Var pengarna ska sättas in
- Dröjsmålsränta
- Påminnelseavgift
- Vad som händer om kunden inte betalar

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning inom tvist via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar