Tvist - Företag

Så här kan du få hjälp av Lexly vid en tvist

Lexly - juridisk hjälp när du behöver det

Rådgivning och medling vid en tvist

En tvist uppstår när två eller fler parter är oense om en överenskommelse. Den vanligaste orsaken till tvistemål för företag är fordringar. Sena leveranser, fel på vara eller tjänst och kundanspråk är andra exempel. Vi på Lexly erbjuder rådgivning och medling inom alla typer av tvister. 

Boka ett kostnadsfritt samtal

Vi erbjuder stöd och rådgivning inom alla typer av tvistefrågor för dig som företagare. Vi finns här när du behöver oss. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal där du får beskriva ditt ärende. Därefter får du råd och vägledning kring hur du på bästa sätt går vidare. 

Om Lexly

Lexly grundades 2004 av entreprenörer med bakgrund från både finans- och juristbranschen för att lösa ett problem – juridik är alldeles för krångligt. Hur gör vi något komplicerat begripligt, och något exklusivt tillgängligt för alla?

Som pionjärer utmanade Lexly juristbranschen och skapade, som första bolag i Europa, en hållbar plattform för digital juridik. Med hög juridisk kompetens, innovativ teknik och stort fokus på kundnytta kan vi erbjuda marknadens mest tillgängliga juridiska tjänster. 

Relaterade artiklar