Tvist - Företag

Så här löser ni en konflikt mellan företag

En glödlampa, men i bakgrunden syns att ett möte pågår

Vad säger lagen om företagstvister?

Produkttvister mellan företag regleras i köplagen. Lagen är dispositiv, vilket innebär att parterna kan komma överens om andra villkor. När det gäller köp av tjänster mellan två företag finns det dock ingen lag till hjälp. I detta fall är det avtalet mellan parterna som reglerar rättigheter och skyldigheter.

Kom överens via förlikning

Om ditt företag och ett annat företag hamnat i en tvist är den allra bästa lösningen att komma överens på egen hand. Det sparar både tid och pengar - till exempel riskerar du inte att behöva betala motpartens ombudskostnader om du förlorar tvisten i domstol. I och med att rättegång undviks, behöver tvisten heller inte bli offentlig. Vid förlikning är ett juridiskt ombud med kunskap och erfarenhet av avtalsrätt och förhandlingsvana till stor hjälp.

Fler frågor och svar om tvister

Skiljeförfarande

Ett annat sätt att lösa tvisten är genom skiljeförfarande, en slags rättegång, i skiljedomstol. En förutsättning för att den här lösningen ska bli möjlig är att ni har en skiljeklausul i ert avtal. Tre skiljemän (två utses av respektive part, den tredje är opartisk) bedömer då tvisten och hur den ska lösas. Fördelarna är att en skiljedom oftast går snabbare än en rättegång och att domen inte blir offentlig. Domen kan dock inte överklagas och det kan bli en kostsam lösning. Huvudregeln är nämligen att den förlorande parten, förutom att betala både sina egna och motpartens ombudskostnader, även betalar arvodet till skiljenämnden.

Tvistemål i allmän domstol

Tvister kan drivas vidare till domstol. Då ansöker ena parten till tingsrätten om att motparten ska stämmas. Väljer tingsrätten att godta stämningsansökan sätter en process igång som kan bli långdragen. Det kan också bli en mycket dyr historia, eftersom den som förlorar får stå för merparten av kostnaderna om tvistebeloppet motsvarar minst ett halvt prisbasbelopp (23 800 kr 2021). Vid värden under detta belopp står parterna för sina egna ombudskostnader oavsett utfall. Förhandlingen är oftast offentlig, precis som domen. Detta är alltså inget bra alternativ om ni vill hålla tvisten hemlig.

Läs mer om tvistemål

Så här minskar du risken för tvist

Tvister kan bli både dyra och segdragna. Värdefulla affärsrelationer kan förstöras. Vill du göra allt du kan för att undvika konflikter och tvister med dina affärspartners, är det ert avtal du ska lägga tiden och pengarna på. Ett noga genomtänkt och väl formulerat avtal gagnar båda parter: ni har i förväg bestämt vad som gäller när något går fel och kan därför lösa en eventuell tvist både snabbare och billigare. Ett affärsavtal kan jämföras med ett äktenskapsförord: parterna skriver det inte med siktet inställt på skilsmässa, utan med intentionen att få en lång, hållbar och givande relation.

Juridisk rådgivning

Vi erbjuder juridisk rådgivning via telefon- eller videomöte. Boka enkelt in ett första kostnadsfritt samtal. Om du har frågor eller vill veta mer är du varmt välkommen att ringa oss på telefon 0771-24 00 24.

Relaterade artiklar