Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Aktie

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. Aktieägaren i bolaget har rätt att ta del av bolagets vinst i form av aktieutdelning och har även visst inflytande över bolaget genom rätten att delta och rösta i bolagsstämmor. Antalet aktier och aktiekapitalet i bolaget kan förändras vid nyemission, emission och split.

Värdet av en aktie är dels marknadsvärdet, och dels kvotvärdet. Kvotvärdet är aktiens andel av aktiekapitalet, och räknas ut genom att ta aktiekapitalet dividerat med antal aktier.

Man kan ha olika typer av aktier i ett bolag. Man skiljer i Sverige mellan A- och B-aktier. A-aktierna berättigar innehavaren till flera röster under omröstningar på bolagsstämman. Ofta motsvarar B-aktien 1/10 av röstvärdet i en A-aktie.