Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Aktiekapital

Aktiekapital är den kapitalinsats ett aktiebolags ägare har tillskjutit bolaget. Aktiekapitalet i ett aktiebolag måste f r o m 1 januari 2020 vara minst 25 000 kr (tidigare 50 000 kr). Storleken på aktiekapitalet regleras i bolagets bolagsordning. Det är ett aktiebolags ägare som skall tillföra bolaget dess aktiekapital.

Aktieägarnas ansvar för ett aktiebolags åtaganden är normalt begränsat till det insatta aktiekapitalet. Av aktiebolagets registreringsbevis framgår hur mycket aktiekapital ett aktiebolag har registrerat. Registreringsmyndighet är Bolagsverket.