Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Anställningsskydd

Anställningsskydd är en arbetstagare (en anställds) lagliga rätt att inte kunna bli av med sitt jobb utan anledning.

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar arbetstagarnas skydd mot uppsägning och avskedande i sin anställning. Lagen sätter ut vissa minimirättigheter som en arbetstagare alltid har rätt till i ett anställningsförhållande. En arbetsgivare kan endast avvika från reglerna genom att ge fördelaktigare villkor för den anställde, och kan alltså inte med bindande verkan sätta upp villkor som är sämre än de lagstadgade. Detta kan göras i ett anställningsavtal.

I LAS finns bestämmelser som rör uppsägning, avskedande, anställningsform och även turordningsregler vid uppsägning. En anställd kan inte sägas upp utan en s.k. saklig grund för detta. Saklig grund är antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Uppsägning p.g.a. arbetsbrist kan ske när det t.ex. saknas arbetsuppgifter för den anställde. Uppsägning p.g.a. personliga skäl kan ske när en anställd missköter sig. Om en anställd missköter sig grovt kan denna avskedas med omedelbar verkan.

Beroende på om arbetstagaren är visstidsanställd, provanställd eller fast anställd finns olika regler för anställningsskyddet.