Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Arvslott

Den del av egendomen som en avliden lämnar efter sig (kvarlåtenskap) som en arvinge har rätt till kallas arvslott, enligt arvsordningen som finns reglerad i lag.

Rätten till dessa arvslotter kan sättas ur spel genom att den avlidne har upprättat ett testamente.I första hand ärver bröstarvinge (den avlidnes barn, barnbarn o.s.v.). Hur stor del av hela kvarlåtenskapen som utgör vardera bröstarvinges arvslott beror på hur många bröstarvingar det finns i dödsboet. Finns det t.ex. två bröstarvingar består arvslotten av 1/2 av hela kvarlåtenskapen.

Om någon av dessa bröstarvingar har avlidit går dennes del av kvarlåtenskapen till dennes barn (den avlidnes barnbarn). Om den avlidne bröstarvingen har t.ex. två barn får vardera barnbarn 1/4 av hela kvarlåtenskapen, då är arvslotten 1/4 av den totala kvarlåtenskapen.