Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Fast egendom

Fast egendom är jord (mark) och den är indelad i fastigheter. Allt som inte är fast egendom är lös egendom.

Det är vanligt att ordet fastighet används vid syftande på byggnader och hus men det rätta juridiska begreppet för byggnader är fastighetstillbehör eller helt enkelt lös egendom, beroende på om det är samma person som äger marken såväl som byggnaden.

För att sälja eller köpa fast egendom krävs ett skriftligt avtal, alltså medför ett muntligt avtal ett ogiltigt köp. Fastigheter, och förändringar i vem som äger en fastighet, som kan ske genom exempelvis bodelningsavtal eller gåvobrev, ska registreras hos Lantmäteriet.