Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Giftorättsgods

Giftorättsgods är egendom som, båda makar i ett äktenskap har anspråk på, oavsett vem som äger den.

All egendom båda makar äger är som huvudregel giftorättsgods. Giftorättsgodset ska i samband med äktenskapets upplösning delas lika mellan makarna, genom en bodelning.

All egendom som en make tar med sig in i ett äktenskap är giftorättsgods med undantag för egendom som makarna i ett äktenskapsförord betecknat såsom enskild egendom. Även arv eller gåvor kan vara makens enskilda egendom beroende på om sådant villkor ställts upp för arvs- eller gåvoegendomen i t ex ett testamente.