Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Prisbasbelopp

Prisbasbeloppet är ett värde som varje år räknas fram baserat på ändringarna i det allmänna prisläget, och alltså påverkas av valutainflationen.

Begreppet används i många lagar för att ha en beloppsreferens som anpassas med tiden. Ett exempel är makes minimirätt vid bodelning, till två gånger prisbasbeloppet vid skilsmässa, oavsett om all egendom är enskild egendom.

Ett annat exempel är basbeloppsregeln i som tillämpas vid arv och testamente för makar och sambor.