Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Ramlag

En ramlag innehåller grundläggande riktlinjer och uppställer generella mål utan att reglera detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och enskilda fall.

Att utforma lagar alltför detaljerat kan utgöra ett hinder för att anpassa åtgärder och ta hänsyn till behov och önskemål som lagstiftningen inte har förutsett, och att kunna anpassa lagen då tider och teknik förändras. Det finns alltså i en ramlag en ram att följa utan exakta metoder för att uppnå de mål som krävs. Socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen är exempel på ramlagar.