Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Semesterlagen

Semesterlagen reglerar de minimirättigheter en arbetstagare alltid har rätt till i ett anställningsförhållande i fråga om semester och semesterersättning.

 Lagen är alltså tvingande till arbetstagarens förmån, endast förmånligare villkor än de i lagen får användas i ett anställningsavtal. 

Lagens fulla namn är Semesterlag (1977:480).