Just nu! 50% rabatt på framtidsfullmakt online, med rabattkod Framtid50. Gäller till och med 30/6 2022.

Standardavtal

Standardavtal är ett avtal som upprättas för att användas i ett flertal likartade affärssituationer.

Det finns två typer av standardavtal. Den ena typer är ensidigt upprättade avtal där den ena parten har skapat villkoren, till exempel avtalsvillkor vid köp av försäkringar. Den andra typen är gemensamt upprättade avtal där båda avtalsparterna, ofta genom branschpraxis, har skapat villkoren. Exempel på gemensamt upprättade avtal är allmänna bestämmelser, eller standardavtal inom viss bransch, som t ex IT-avtalen. 

Standardavtal utformas ofta av branschorganisationer till hjälp för deras medlemmar. Exempel på ett standardavtal är AB04 som gäller entreprenad.